Dictaat Linux

Afgelopen kwartaal heb ik, samen met Kevin van der Vlist het keuzevak Linux gedoceerd om de Hoge School Rotterdam.
Voor dit vak hebben wij speciaal een dictaat Linux geschreven welke de basis van Linux behandeld en de student leert omgaan met de basis van Linux.

Het dictaat is te vinden op http://www.hosthuis.nl/linux/ en kan vrij gebruikt worden onder de GPLv3.

De source files zijn ook online beschikbaar, en staan opĀ https://github.com/kevinvandervlist/tirlnx01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *